Diensten

 

Bedrijfsontwikkeling

We kunnen ondersteunen met het opstellen van een ondernemersplan. Voor zorgorganisaties denken we mee over contracteringen met gemeenten en verzekeraars. We kunnen alle wet- en regelgeving waar je mee te maken krijgt en aan moet voldoen voor je structureren en zorgen dat je vanaf het begin de juiste keuzes maakt. We zorgen dat je over de juiste vergunningen en organisatiestructuur beschikt en helpen je in elke stap grip en overzicht te houden.
We zijn er ook voor bestaande ondernemingen met groeiambitie. We denken met je mee over de mogelijkheden tot uitbreiding van je (zorg)aanbod of capaciteit.
Ook voor ondernemingen die een fusie of overname overwegen zijn wij jouw partner. Samen stellen we een plan op en staan we je bij in gesprekken.

Finance & Contractering

Is mijn onderneming financieel gezond, maak ik juiste bedrijfskundige keuzes en heb ik wel de juiste sturingsinformatie? Maak ik niet teveel kosten? Voor zorgondernemers: Is het verstandig om contracten met verzekeraars te sluiten of juist niet? Hoe kan ik het beste onderhandelen met verzekeraars?
Hollands Advies heeft ruime ervaring met deze strategische vraagstukken en we kunnen je helpen bij het inzichtelijk krijgen van jouw situatie en deze verder te structureren. We denken mee met strategische vraagstukken, maken de lange termijn gevolgen van jouw financiële beleid inzichtelijk of we lopen regelmatig samen door alle financiële zaken lopen waarmee je te maken krijgt. 

Afhankelijk van jouw wensen nemen we eens per maand of kwartaal je administratie door en kijken we hoe je bedrijf zich ontwikkelt en wat deze ontwikkelingen betekenen voor je bedrijf. We kunnen samen met jou Kritische Prestatie Indicatoren opstellen waar je goed mee kunt sturen.
We werken met diverse online boekhoudpakketten, zoals Exact Online, E-boekhouden, Moneybird, Odoo. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We kunnen je dan ook adviseren welk programma het beste bij jouw bedrijf past.

Kwalteitsmanagement en certificering

Weet jij hoe het gesteld is met de kwaliteit in jouw onderneming? Hoe borg je de client veiligheid, aan welke wet- en regelgeving moet jouw onderneming voldoen en hoe regel je dit praktisch? Hoe haal je je certificering?
Je organisatie dient compliant te zijn; je moet kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving. Het gaat over de wijze waarop je zorgt dat jouw onderneming aan alle wetgeving voldoet, hoe je deze naleeft en of hoe je organisatie in control is. In de praktijk betekent dit dat je een managementsysteem nodig hebt. Met dit systeem monitor en borg je de naleving. Hollands Advies helpt met het opzetten of herijken van managementsystemen om zo in control te komen of te blijven.
Ons team is jouw kwaliteitsmedewerker op afstand. We zorgen voor structurele ondersteuning waarmee het systeem onderhouden wordt en jij als ondernemer altijd over actuele informatie beschikt om jouw onderneming te besturen

Governance

Voor de zorg gelden strikte regels voor goed bestuur want het gaat om besteding van publieke middelen. Welke rechten en plichten heb jij als zorgonderneming? Wat moet er geregeld worden voor de Wtza? Hoe kan ik er voor zorgen dat de Raad van Toezicht goed haar werk kan doen? Is er belangenverstrengeling binnen mijn organisatie? Ben ik verplicht om een clientraad te installeren? Dit zijn allemaal vragen waar wij van Hollands Advies je mee kunnen helpen. Ondernemende zorgaanbieders dragen bij aan toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg, maar de positie van zorgondernemingen staat ook onder grote maatschappelijke aandacht.

Ondersteunende diensten

Wij bieden betaalbare ondersteunende dienstenaan. Dit kan op vaste basis zijn of op tijdelijke basis, zoals bijvoorbeeld bijeen piek, specifiek project of uitval van een medewerker.

Financiële administratie

Onze medewerkers zijn uitstekende boekhouders. We verzorgen je complete boekhouding eventueel versturen wij ook jouw verkoopfacturen of zorgdeclaraties maar we gaan een stapje verder. Door het bijhouden van de boekhouding leren we je onderneming snel en goed kennen en kunnen we je gericht van advies voorzien over financiële risico’s en kansen. We beschikken over specifieke kennis van de zorg die cruciaal is voor een goede jaarverantwoording. 

Als je wil nemen we nemen je hele financiële administratie uit handen: 

 • We kunnen de administratie van je over nemen.
 • Voor zorgondernemingen kunnen we declareren voor de geleverde zorg aan gemeenten of zorgverzekeraars.
 • We kunnen samen een begroting opstellen en samen met jou vaststellen wat voor jou de belangrijkste doelstellingen en uitkomsten zijn. 
 • Voor BTW ondernemers verzorgen wij maandelijks of per kwartaal de aangifte omzetbelasting.
   
 • Op afgesproken momenten ontvang je een uitgebreide rapportage waarin we je precies ziet hoe je ervoor staat. 
 • Op basis van de rapportage volgt een adviesgesprek waarin kijken we of je op koers ligt voor het realiseren van je doelstellingen of dat sturing nodig is.  
 • Voor zorgorganisaties kunnen we de productieverantwoording voorbereiden voor de accountant.
 • We bewaken budgetplafonds, signaleren aflopende indicaties, bewaken van geïndiceerde volumes, signaleren van geen volledige zorgplannen, verdelen van budgetten.
 • Aan het eind van elk jaar stellen we je jaarrekening op. We Verzorgen de publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel en notulen van de AVA. Voor zorgondernemingen zorgen we dat de jaarrekening voldoet aan alle eisen die de NZA  stelt.
 • Optioneel verzorgen we de complete jaarverantwoording, waarbij wij het proces met een van onze samenwerkende accountant voor je kunnen begeleiden. 
 • Inrichting van administratie in boekhoudpakket of inrichting van EPD systeem

Fiscaal advies/belastingaangiften

We zien het als een uitdaging om jouw fiscale lasten op termijn zo laag mogelijk te houden. Belastingrecht verandert continue en omvat een breed spectrum, van ons mag je dan ook verwachten dat we de fiscaliteit met een brede blik benaderen. Reageren is vooruitzien, het is dan ook vanzelfsprekend dat wij zo snel mogelijk anticiperen op de voor jou van belang zijnde veranderingen in de fiscale wetgeving of jurisprudentie. 

We geven advies en verzorgen de volgende aangiften: 

 • Inkomstenbelasting (vermogende particulieren, grensarbeiders, expats)
 • Inkomstenbelasting ondernemers
 • Omzetbelasting, ICP, MOSS
 • Vennootschapsbelasting
 • Dividendbelasting
 • Loonbelasting
 • Erfbelasting
 • Verzorgen bezwaarschriften
 • Instellen beroepsprocedures
   

Personeel en administratie

Wij kunnen je alle HR diensten van het begin tot het eind overnemen. Van het opstellen van contracten, verzuimbegeleiding, tot aan de volledige salarisverwerking. De medewerkers staan bij jou op de loonlijst en wij zijn als het ware jouw externe afdeling personeelszaken. De administratie rondom je medewerkers kunnen we voor je afhandelen.

Wij leveren de volgende diensten:

 • Salarisadministratie
 • Opstellen arbeidsovereenkomsten
 • Ziekteverzuim
 • Functioneringsbeleid
 • Human Resources
 • Verzuimbegeleiding en reductie
 • Mediation

nmbrs.png

Electronische cliënten dossiers

Wij kunnen voor kleine en grotere organisaties meedenken in de optimalisering van de bedrijfsprocessen. Met een goed werkend elektronische cliënten dossier (ECD) kun je het werk goed plannen, de budgetten goed bewaken en op tijd aan- en afmeldingen bij de verzekeraar of financierende gemeente. Daarnaast kunnen wij helpen  met het koppelen van ECD systemen met Exact Online, zodat je administratie overzichtelijker wordt.

Bestuursondersteuning

Als bestuurder van een organisatie kun je het besturen niet uitbesteden, maar soms is het fijn als er iemand helpt zodat er ruimte ontstaat om andere belangrijke zaken in jouw organisatie op te pakken. Hollands Advies kan je voorzien van bestuur ondersteuning. Een flexibele kracht die jouw vergaderingen organiseert, notuleert en opvolging van acties organiseert. We kijken en denken mee met belangrijke beslissingen en we geven aan wanneer juridische aspecten gevolgen hebben voor jouw organisatie. Wij wijzen op de rol van het interne toezicht en de cliëntenraad bij belangrijke beslissingen en helpen jou je rol en verantwoordelijkheid scherp te krijgen. Ook kunnen we als het nodig is andere specialisten raadplegen als dit nodig is. Zoals de specialisten van Fiscount, Register Belastingadviseurs,….

Kwaliteitsmanagement

We kunnen jouw onderneming ondersteunen bij je managementsysteem zodat je voorbereid bent op audits en inspectiebezoeken. Dit doen we op de volgende manier:
 Samen met jou bepalen we de doelstellingen voor jouw onderneming. 

 • We gaan aan de slag met de onderhoudswerkzaamheden en houden jouw managementsysteem volledig up-to-date.  Zo bewaken we de geldigheid van je protocollen, voeren wijzigingen op basis van veranderende wet- en regelgeving en richtlijnen voor je door, zorgen voor de afhandeling, analyse en opvolging van je incidentmeldingen, bewaken tijdslijnen en monitoren je uitkomstmetingen.
 • Op basis van rapportages, gaan we met je in gesprek over de voortgang en de planning voor het komende kwartaal.

Als er nog geen kwaliteitsmanagementsysteem is of als je een startende ondernemer bent, dan kunnen wij je helpen met de inrichting hiervan.
 

Mediation

Soms gaat de samenwerking tussen partners mis en dreigen de verschillen niet meer te kunnen worden overbrugd. Als het toch nog de moeite waard is om te proberen er samen uit te komen, maar als je niet weet hoe dat aan te pakken kun je baat hebben bij een mediator. Met een ervaren mediator lost u het conflict op. Met mediation kunnen partijen de angel uit het conflict halen waardoor er weer ruimte ontstaat. Zo vind je samen een oplossing waarmee alle betrokkenen tevreden kunnen zijn.

Mediation is sneller, effectiever en goedkoper dan een juridisch traject en mediation lukt vaak met behoud van de relatie.

Mediation is vaak een betere en aanmerkelijk snellere en goedkopere manier om een oplossing van een (dreigend) geschil te realiseren, dan bijvoorbeeld een juridische procedure of arbitrage. Twee ruziënde advocaten kosten immers veel meer dan één mediator. Daarbij komt dat bij mediation alle partijen voor een win-win situatie gaan

Software pakketten

Wij werken met de volgende software pakketten. Bij sommige pakketten kan er makkelijk een koppeling worden gemaakt met handige apps of door onze partners waardoor onze klanten makkelijker en efficiënter kunnen hun werk kunnen doen. Denk aan een koppeling tussen een boekhoudpakket en een beroeps specifiek pakket. Of een koppeling tussen boekhoudpakket en een kassasysteem. Heb jij hier vragen over bel ons dan gerust.

Privacy & informatiebeveiliging

Weet jij welke persoonsgegevens in jouw onderneming verwerkt worden? Beschik je over een functionaris gegevensbescherming (FG)?, Heb je al te maken gehad met een datalek en weet je niet wat je moet doen? Beschik je over DPIA’s van al jouw verwerkingen? Digitalisering stelt ons in staat steeds meer te delen. Technisch is vrijwel alles mogelijk maar het vraagt wel om bewustwording en de nodige beveiligingsmaatregelen. Vandaar ook dat de wettelijke kaders zoals de AVG/GDPR en kwaliteitsnormen omvangrijker zijn geworden. 

Bij Hollands Advies zien we dat veel ondernemingen worstelen met de verplichtingen van de AVG. Vaak is er een privacy statement maar zelden worden er DPIA’s uitgevoerd of worden er datalekken gemeld. Ook is het verwerkingsregister vaak niet aanwezig of volledig. Wij kunnen je in contact brengen met een functionaris gegevensbescherming.